Tổ chức hội thảo, tọa đàm

Trung tâm tư vấn giáo dục là đầu mối tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm của các tổ chức, đơn vị, trường học, cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước, tập trung vào lĩnh vực giáo dục phổ thông, giáo dục Stem, giáo dục Kỹ năng sống – Giá trị sống, giáo dục Trải nghiệm.