Ông Nguyễn Trường Giang làm Giám đốc Trung tâm tư vấn giáo dục EDC

Ban Thường vụ Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội vừa ra quyết định số 01/QĐBN/2019 bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm tư vấn giáo dục EDC.

Ông Nguyễn Trường Giang
Ông Nguyễn Trường Giang

Ông Nguyễn Trường Giang là Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Quan hệ quốc tế. Ông có 16 năm kinh nghiệm hợp tác quốc tế, đầu tư, quản lý trong lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin và giáo dục kỹ năng sống, giáo dục STEM, giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Trường Giang là Người đồng sáng lập Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Aptech và NPower ThangLong. Từ 2007 đến 2012 ông giữ các chức vụ Giám đốc điều hành, Giám đốc tuyển sinh Hệ thống đào tạo CNTT Quốc tế Aptech và NPower ThangLong.

Ông là Người sáng lập Công ty CP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt (Trí Việt), công ty chủ quản của Hệ thống giáo dục kỹ năng sống Cara, Trung tâm giáo dục kỹ năng sống iSmartKids, Trung tâm FasTracKids Trung Hoà Nhân Chính. Từ năm 2013 đến 2019 ông giữ chức vụ Tổng Giám đốc Trí Việt.

Từ tháng 10/2019 đến nay, ông công tác tại Công ty CP Quốc tế DoCom với vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Ông là Uỷ viên Thường vụ của Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội khoá 2019 – 2023.

Ông Nguyễn Trường Giang là Người sáng lập Chương trình giáo dục trải nghiệm và hướng nghiệp DoSTEMChương trình giáo dục kỹ năng sống DoSkills.

Ông Nguyễn Trường Giang nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn giáo dục EDC
Ông Nguyễn Trường Giang nhận quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm tư vấn giáo dục EDC

Nhận quyết định bổ nhiệm từ NGƯT. TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội, ông Nguyễn Trường Giang cho biết sẽ cùng đội ngũ lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm tư vấn giáo dục EDC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu phát triển của Trung tâm, góp phần tích cực vào sự phát triển của Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội.

Trung tâm tư vấn giáo dục EDC được thành lập theo Quyết định số 1079/QĐ-UB của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành ngày 16 tháng 3 năm 1998. Trung tâm tư vấn giáo dục EDC trực thuộc Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội, chịu sự quản lý chỉ đạo của Hội. Trung tâm hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật và của Nhà nước, theo quy chế hoạt động do Hội phê duyệt.

Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục học, tâm lý học; tư vấn, phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình giáo dục – đào tạo; tổ chức nghiên cứu, phát triển các chương trình đào tạo, các khóa học cho giáo viên và học sinh trong lĩnh vực giáo dục STEM, giáo dục Kỹ năng sống – Giá trị sống, giáo dục Trải nghiệm; tổ chức hội thảo, tọa đàm; đào tạo, tập huấn; tăng cường hợp tác quốc tế.

Mộc Miên