Họp Thường vụ Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội

Ngày 28 tháng 10 năm 2022, tại trường THPT Việt Đức, buổi họp Thường vụ Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội (Hội) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Mục đích của buổi họp nhằm tổng kết hoạt động năm 2022 và thông qua kế hoạch hoạt động năm 2023, hướng tới Đại hội lần thứ VII (2023 – 2028) vào tháng 12/2023.

Tại buổi họp, TS. Hoàng Hữu Niềm, Chủ tịch Hội đã báo cáo những kết quả hoạt động của Hội năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.

Ban Thường vụ Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội

Năm 2022, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng Hội vẫn thực hiện thành công nhiều hoạt động quan trọng, trong đó gồm: Công tác phổ biến tuyên truyền khoa học tâm lý giáo dục, hỗ trợ nhà trường bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018; Tham gia phản biện với báo đài Trung ương và Hà Nội về thực tiễn phát triển ngành giáo dục; Thực hiện các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc thành phố, Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội, Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà nội.

Về phương hướng hoạt động 2023, Hội sẽ tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau: Đổi mới công tác xây dựng tổ chức và phát triển Hội; Huy động các thành viên của Hội tham gia các chương trình phản biện xã hội trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là lĩnh vực tâm lý giáo dục; Thực hiện tốt các nhiệm vụ, yêu cầu hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội và Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam…

Phát biểu tại buổi họp, TS. Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch danh dự Hội đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội năm 2022 và nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác đổi mới xây dựng tổ chức và phát triển Hội.

Trong phần đóng góp ý kiến cho phương hướng hoạt động năm 2023, ThS. Nguyễn Trường Giang, Thường vụ Hội, Giám đốc Trung tâm tư vấn giáo dục cho rằng, Hội cần chú trọng phát huy thế mạnh trong công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh, giáo viên và cha mẹ học sinh. Các thành viên của Hội đều là những nhà nghiên cứu khoa học, nhà quản lý giáo dục có uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực tâm lý giáo dục, chính vì vậy, việc kết hợp và phát huy được thế mạnh của các thành viên sẽ góp phần giúp Hội thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra.

Mộc Miên