Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI (2018 – 2023)

Sáng 2/3, Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội đã tổ chức đại hội lần thứ VI (2018-2023). Dự đại hội có PGS.TS Trần Kiều – Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam; PGS.TS Bùi Thị An – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội; NGƯT.TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục học (TLGDH) Hà Nội nhiệm kỳ V và 110 đại biểu chính thức tham dự đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội TLGDH Hà Nội (Hội) nhiệm kỳ V (2013 – 2018), NGND. GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc – Phó Chủ tịch Hội cho biết: Nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở triển khai nhiệm vụ, chức năng một cách hiệu quả, đa dạng và gắn với các hoạt động thực tiễn của các cơ sở trường học của ngành, Thành phố nên Hội TLGDH Hà Nội không chỉ nêu cao vai trò trong việc phổ biến kiến thức mà còn tham gia giám sát, phản biện xã hội cho các chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục.

Giống như các Hội Khoa học kỹ thuật của các tỉnh thành trong cả nước là những Hội “3 không”, Hội Tâm lý giáo dục học Hà Nội không có trụ sở; không có biên chế chuyên trách; không có kinh phí nhà nước cấp để hoạt động. Nhưng Hội đã phát huy hết thế mạnh “3 có” của mình: Đó là có tư cách pháp nhân; có nhu cầu vận dụng khoa học Tâm lý giáo dục của các nhà trường, của mỗi gia đình và đặc biệt có nguồn lực con người: sự tâm huyết, năng lực nghiên cứu và vận dụng tiến bộ khoa học giáo dục của các nhà giáo tâm huyết sáng tạo của thủ đô Hà Nội.

PGS.TS Trần Kiều – Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam phát biểu tại đại hội

 

Phát huy “3 có” để hạn chế của “3 không”, Hội đã đổi mới phương thức hoạt động mạnh mẽ, tập hợp, huy động nhiều nhà khoa học Tâm lý giáo dục, các cán bộ quản lý, những nhà giáo tâm huyết sáng tạo của Hà Nội để tổ chức Hội thành một tổ chức biết học hỏi, gắn kết và đáp ứng được nhu cầu của các cơ sở giáo dục đào tạo, tạo ra sức mạnh, uy tín của Hội.

Trong nhiệm kỳ V, Hội đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ như: tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học tâm lý giáo dục trên Tạp chí Giáo dục Thủ đô. Trong tất cả các số của Tạp chí xuất bản trong 10 năm qua đều có bài viết của các thành viên của Hội tham gia. Hội coi đây là kênh thông tin quan trọng truyền bá những tiến bộ của khoa học tâm lý giáo dục đến đội ngũ giáo viên trong các nhà trường của Thủ đô. Các thành viên của Hội đã tích cực tham gia tháo gỡ những vấn đề dư luận quan tâm như: bạo lực học đường; tư vấn tâm lý học đường… tham gia các chương trình bồi dưỡng giáo viên chủ nhiệm về đổi mới phương pháp giáo dục và đổi mới phương pháp giảng dạy, vấn đề thực hiện quy chế dân chủ trong trường học.

Về hoạt động nghiên cứu khoa học, trong nhiệm kỳ qua, Hội đã hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố, 3 dự án với các tổ chức phi Chính phủ và 5 đề tài nghiên cứu phối hợp với các trường Đại học, các Học viện.

PGS.TS Bùi Thị An – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Hà Nội tặng hoa đại hội

 

Ngoài ra, Hội đã có nhiều hoạt động thực tiễn liên kết với các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng như phối hợp với các tổ chức trong nước thực hiện các đề tài, dự án về tâm lý giáo dục. Đặc biệt, Hội đã phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội tổ chức giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo” hàng năm cho hàng trăm giáo viên Hà Nội từ năm học 2016 – 2017 đến nay.

Công tác giám sát phản biện xã hội của Hội trong nhiệm kỳ V là thế mạnh của Hội. Hội đã cử các thành viên của Hội tham gia nhiều dự án, kế hoạch, dự thảo Thông tư của Bộ GD&ĐT, của Sở GD&ĐT Hà Nội và Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam. Đặc biệt với Thành phố Hội đã tham gia phản biện nhiều chương trình, kế hoạch phát triển xã hội, phát triển giáo dục do Ban Tuyên giáo Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc thành phố tổ chức. Thông qua các đề tài phản biện xã hội này, Hội đã đóng góp tích cực đưa khoa học tâm lý giáo dục đến quảng đại quần chúng.

Toàn cảnh đại hội

 

Nhiệm kỳ VI (2018 – 2023), phát huy những mặt thành công trong nhiệm kỳ V, Hội sẽ tập trung thực hiện tốt những nội dung như phát triển tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Hội; Tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học tâm lý giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong các nhà trường của Thủ đô; Tham gia giám sát, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học…

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 53 thành viên. NGƯT.TS Nguyễn Tùng Lâm tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội TLGDH Hà Nội nhiệm kỳ VI.

Chúc mừng Hội TLGDH Hà Nội trong nhiệm kỳ qua đã có nhiều cố gắng thực hiện khá toàn diện các chức năng, khẳng định được vai trò của mình đối với sự phát triển của ngành GD&ĐT Thủ đô, Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam Trần Kiều mong muốn, nhiệm kỳ VI, Hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tổ chức, hình thành được mạng lưới cơ sở, phát huy sức mạnh sáng tạo của hội viên đưa tiến bộ khoa học tâm lý giáo dục phục vụ sự nghiệp giáo dục đào tạo góp phần phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục Thủ đô

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.